7.jpg 1.jpg 4.jpg 2.jpg 6.jpg 9.jpg 3.jpg 8.jpg 5.jpg





  "De eerste authentieke Pilates-studio

  in Oost-Vlaanderen"


  Foto's: Bart Van Leuven / Frédérique Debras

Cookies

1. Welke partijen zijn er?

In deze ‘Cookieverklaring’ wordt verstaan onder:

‘CCP’: Christl Clear Pilates, met zetel te 9840 De Pinte, Krekelstraat 47, met BTW-nummer BE 0649.365.411.

‘Bezoeker’ of ‘u’: iedere natuurlijke persoon (B2C) of rechtspersoon (B2B) die met CCP via haar website in een informatieve of contractuele relatie van welke aard dan ook staat of komt te staan.

‘Wet’: art. 129 Wet betreffende de elektronische communicatie, zoals gewijzigd door W 2012-07-10/04, art. 90, 017; (inwerkingtreding : 04-08-2012) (te raadplegen via de FOD Justitie).

‘EU e-Privacy Richtlijn’: Richtlijn 2002/58/EG van het Europees Parlement en de Raad van 12 juli 2002 betreffende de verwerking van persoonsgegevens en de bescherming van de persoonlijke levenssfeer in de sector elektronische communicatie (te raadplegen via EUR-Lex).

2. Wat zijn cookies?

Cookies zijn kleine data- of tekstbestanden die door de server van een website op uw computer of mobiel apparaat worden geplaatst. De cookie bevat een unieke code die toelaat om uw browser te herkennen gedurende het bezoek aan de website (een zogenaamde ‘session’ cookie) of bij latere, herhaalde bezoeken (een zogenaamde ‘permanente’ cookie). Dergelijke cookies kunnen verschillende doeleinden hebben: zo zijn er voornamelijk technische cookies (bijvoorbeeld bij taalinstellingen) en tracking cookies (cookies die uw gedrag op de website gaan volgen en bijhouden, om u op die manier een meer optimale gebruikservaring te kunnen aanbieden).

Cookies kunnen geplaatst worden door de server van de website die u bezoekt of door partners waarmee deze website samenwerkt (zogenaamde third party cookies). De server van een website kan alleen de cookies lezen die hij zelf geplaatst heeft, hij heeft geen toegang tot andere informatie die zich op uw computer of mobiel apparaat bevindt. Cookies worden op uw computer of mobiel apparaat gestockeerd in de folder van uw browser. De inhoud van een cookie bestaat meestal uit de naam van de server die de cookie geplaatst heeft, een vervaldatum en een unieke cijfercode.

Cookies maken de interactie tussen de bezoeker en de website over het algemeen gemakkelijker en sneller en helpen de bezoeker om te navigeren tussen de verschillende onderdelen van een website. Cookies kunnen ook gebruikt worden om de inhoud van een website of de publiciteit op een website relevanter te maken voor de bezoeker en aan te passen aan zijn persoonlijke smaak en behoeften.

3. Wat voor cookies gebruikt CCP?

CCP wil u zo goed mogelijk informeren over deze nieuwe wetgeving, en over welke cookies zij gebruikt. Cookies helpen CCP om uw bezoek aan de website te optimaliseren, om uw gebruiksgemak te verhogen (= uw surfervaring gemakkelijker en aangenamer te maken), om technische keuzes te herinneren (bijvoorbeeld een taalkeuze, een nieuwsbrief, et cetera), en om u meer relevante diensten en aanbiedingen te tonen (= de inhoud van haar website beter af te stemmen op uw behoeften en voorkeuren).

Als u de website van CCP wilt consulteren, is het aan te raden dat u cookies activeert/aanvaardt op uw computer of mobiel apparaat. U kunt de installatie van cookies steeds weigeren, maar dan zullen sommige onderdelen van de website niet of niet optimaal werken. Zonder ingeschakelde cookies is het mogelijk dat CCP niet in staat is om u een probleemloos bezoek op haar website te garanderen. Echter, als u dit liever niet wenst, bent u vrij om de cookies uit te schakelen of de cookies van CCP te beperken, blokkeren of verwijderen. U kan dit beheren via uw browserinstellingen of via een specifiek door CCP voorziene functionaliteit voor haar eigen cookies (zie ook titel 4 “Hoe kan ik mijn cookies beheren?”). Indien u haar website verder bezoekt zonder uw cookie-instellingen aan te passen, gaat CCP ervan uit dat u de installatie van cookies aanvaardt.

De Belgische Wet bevat enkele bepalingen rond cookies, en het gebruik ervan op websites. De Belgische wetswijziging is afgeleid van de Europese e-Privacy richtlijn, wat impliceert dat het cookiegebruik en de cookiewetgeving in elk Europees land anders wordt geregeld. CCP richt zich voornamelijk op klanten in de geografische regio van België. Onder titel “5. Ik kom niet uit België. Is er voor mijn land een andere vorm van toestemming vereist?” krijgt u meer uitleg over hoe CCP voor elk Europees land de cookiewetgeving implementeert.

De cookies die CCP gebruikt zijn veilig. De informatie die CCP verzamelt met behulp van cookies helpt CCP om eventuele fouten te identificeren of om u specifieke diensten te laten zien waarvan CCP denkt dat ze voor u van belang kunnen zijn. CCP slaat in de cookies informatie op die direct aan u gerelateerd is. Echter kan er geen persoonlijke informatie, zoals een telefoonnummer, een naam of een e-mailadres, uit cookies worden afgeleid. Daardoor kunnen cookies ook niet worden gebruikt voor e-mail en telemarketing acties. CCP gebruikt daarnaast mogelijk ook cookies van zorgvuldig geselecteerde partners met wie CCP samenwerkt en die hun diensten op haar website adverteren.

CCP vindt het van groot belang dat u weet welke cookies haar website inzet en voor welke doeleinden ze gebruikt worden. CCP wil namelijk graag én uw privacy én de gebruiksvriendelijkheid van haar website zoveel mogelijk waarborgen. Hieronder leest u meer over de cookies die gebruikt worden door en via haar website en voor welke doeleinden.

1. Noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn onmisbaar om de website te kunnen bezoeken en om bepaalde onderdelen ervan te kunnen gebruiken. Deze cookies laten u bijvoorbeeld toe om te navigeren tussen de verschillende onderdelen van de website of bijvoorbeeld om formulieren in te vullen. Ook wanneer u met uw persoonlijke account wenst in te loggen op de website van CCP zijn deze cookies noodzakelijk om op een veilige manier uw identiteit te controleren vooraleer CCP toegang geeft tot uw persoonlijke informatie. Indien u deze cookies weigert zullen bepaalde onderdelen van de website niet of niet optimaal werken.

2. Functionele cookies
De functionele cookies zijn de cookies die het functioneren van de website vergemakkelijken en aangenamer maken voor de bezoeker en er voor zorgen dat u een meer gepersonaliseerde surfervaring krijgt. Het zijn bijvoorbeeld de cookies die ergens uw voorkeur onthouden, of bijhouden of u reeds gevraagd werd om deel te nemen aan een enquête zodat CCP u niet telkens opnieuw dezelfde enquête voorlegt.
Zo gebruikt CCP cookies voor:

 • het onthouden van informatie die u invult op de verschillende pagina’s, zodat u niet steeds al uw gegevens opnieuw hoeft in te vullen
 • het doorgeven van informatie van de ene pagina aan de volgende pagina, bijvoorbeeld als er een lange enquête wordt ingevuld of als u veel gegevens moet invullen bij een online bestelling
 • het opslaan van voorkeuren, zoals de taal, locatie, het gewenste aantal te tonen zoekresultaten, et cetera.
 • het opslaan van instellingen voor een optimale videoweergave, zoals de gewenste buffergrootte en de resolutiegegevens van uw scherm
 • het uitlezen van uw browserinstellingen om de website optimaal op uw beeldscherm te kunnen weergeven
 • het opsporen van misbruik van de website en diensten, door bijvoorbeeld een aantal opeenvolgende mislukte inlogpogingen te registreren
 • het gelijkmatig belasten van de website, waardoor de site bereikbaar blijft
 • het aanbieden van de mogelijkheid om inloggegevens op te slaan, zodat u die niet elke keer opnieuw hoeft in te voeren
 • het mogelijk maken om te reageren op de website

3. Performantie cookies
CCP gebruikt performantie cookies om informatie te verzamelen over het gebruik dat bezoekers maken van haar website met de bedoeling de inhoud van haar website te verbeteren, meer aan te passen aan de wensen van de bezoekers en om het gebruiksgemak van haar website te vergroten. Zo is er bijvoorbeeld een cookie dat CCP het aantal unieke bezoekers helpt tellen en een cookie die bijhoudt welke pagina’s het populairst zijn.
Om te bepalen welke onderdelen van de website het meest interessant zijn voor de bezoekers, probeert CCP continu te meten met behulp van de software van Google Analytics hoeveel bezoekers er op haar website komen en wat het meest bekeken wordt. Hiervoor gebruikt CCP cookies.
Van de informatie die CCP zo verzamelt worden statistieken gemaakt. Deze statistieken geven CCP inzicht in hoe vaak de verschillende webpagina’s bezocht worden, waar precies bezoekers de meeste tijd doorbrengen, enzovoort. Hierdoor is CCP in staat structuur, navigatie en inhoud van de website zo gebruiksvriendelijk mogelijk voor u te maken. De statistieken en overige rapportages herleidt CCP niet naar personen.
CCP gebruikt cookies voor:

 • het bijhouden van het aantal bezoekers op de webpagina’s
 • het bijhouden van de tijdsduur die elke bezoeker doorbrengt op de webpagina’s
 • het bepalen van de volgorde waarin een bezoeker de verschillende pagina’s van de website bezoekt
 • het beoordelen welke delen van de site aanpassing behoeven
 • het optimaliseren van de website

4. Third party cookies
CCP maakt op haar website gebruik van diensten aangeboden door derden. Door hen worden zogenaamde ‘third party’ cookies geplaatst. Via deze cookies kan U bijvoorbeeld een pagina liken op de sociale media.
De artikelen en video’s die u op de website bekijkt, kunt u door middel van buttons delen via social media. Voor het functioneren van deze buttons wordt gebruik gemaakt van social media cookies van de social media partijen, zodat deze u herkennen op het moment dat u een artikel of video wilt delen.
Deze cookies maken het dus mogelijk dat:

 • ingelogde bezoekers van geselecteerde social media bepaalde inhoud van de website van CCP direct kunnen delen.

Voor de cookies die de social media partijen plaatsen en de mogelijke data die zij hiermee verzamelen, verwijst CCP ook naar de verklaringen die deze partijen op hun eigen websites daarover geven.
Zoals hoger aangegeven maakt CCP eveneens gebruik van Google Analytics. Ook deze software plaatst third party cookies. Voor de cookies die Google Analytics plaatst en de mogelijke data die zij hiermee verzamelen, verwijst CCP ook naar de verklaringen die Google Analytics op zijn eigen website daarover geeft.
Aangezien de website van CCP zich enkel en alleen richt op het geven van informatie rondom CCP en de door CCP aangeboden diensten en aangezien er geen verdere advertenties of reclame op de website van CCP aangeboden worden, wordt door CCP geen cookies geplaatst met als doel gerichte advertenties of reclame te tonen aan bezoekers van de site van CCP.

5. Embedded content
Ter ondersteuning van haar informatie wijst CCP soms door naar andere sites via een aanklikbare link of integreert CCP informatie uit andere sites in haar website (bijvoorbeeld Google maps). Tijdens het bezoeken van deze externe sites of het gebruiken van functionaliteiten aangeboden door deze externe informatieleveranciers kunnen eventueel ook (third party) cookies worden aangemaakt. Voor meer informatie over de aanmaak van cookies op zulke sites raadt CCP u aan om de privacy policy van deze sites te controleren.

6. Overige / onvoorzien cookies
Door de manier waarop internet en websites werken, kan het zijn dat CCP niet altijd inzicht heeft in de cookies die via haar website door derde partijen worden geplaatst. Dit is met name het geval als de webpagina’s zogenaamde embedded elementen bevatten; dit zijn teksten, documenten, plaatjes of filmpjes die bij een andere partij opgeslagen zijn, maar die op, in of via de website van CCP getoond worden.
Mocht u op deze website cookies tegenkomen die in deze categorie vallen en die hierboven dus niet genoemd werden, laat het CCP dan weten. Of neem rechtstreeks contact op met de derde partij en vraag welke cookies ze plaatsten, wat de reden daarvoor is, wat de levensduur van de cookie is en op welke manier ze uw privacy gewaarborgd hebben.

4. Hoe kan ik mijn cookies beheren?

Als u helemaal niet wilt dat websites op uw computer of mobiel apparaat cookies plaatsen, dan kunt u uw browserinstellingen aanpassen zodat u een waarschuwing krijgt voordat er cookies worden geplaatst. Ook kunt u de instellingen dusdanig aanpassen dat uw browser alle cookies of alleen de cookies van derde partijen weigert. Ook kunt u cookies die al zijn geplaatst verwijderen.

Op de volgende (Engelstalige) website vindt u naast heel wat uitleg eveneens voor de meest gebruikte browsers de werkwijze om cookies te weigeren: http://www.aboutcookies.org/
Let erop dat u de instellingen apart voor elke browser en computer of mobiel apparaat die u gebruikt moet aanpassen. Raadpleeg indien nodig de helpfunctie van uw browser, de hierboven vermelde site of klik op één van de onderstaande linken om direct naar de handleiding van de meest gebruikte browsers te gaan.

Chrome

Firefox

Internet Explorer 7 en 8

Internet Explorer 9

Safari

Opera

Wees u ervan bewust dat als u geen cookies wilt, CCP niet meer kan garanderen dat haar website helemaal goed werkt. Het kan zijn dat enkele functies van de site verloren gaan of zelfs dat u bepaalde delen van de website helemaal niet meer kunt zien.

Daarbovenop heeft CCP een specifieke functionaliteit voorzien op haar website die U toelaat op elk moment cookies geplaatst door CCP te aanvaarden of te weigeren. Indien U achteraf beslist alsnog cookies van CCP te weigeren, dan zal CCP de door hem geplaatste cookies verwijderen. Third party cookies zullen niet langer communiceren met hun parent website, maar kunnen technisch niet verwijderd worden door CCP en dienen bijgevolg verwijderd te worden via de instellingen van uw browser zoals hierboven in detail uitgelegd.

5. Ik kom niet uit België. Is er voor mijn land een andere vorm van toestemming vereist?

CCP is een Belgische dienstenleverancier, en richt haar website en online portaal voornamelijk naar Belgische onderdanen. De Europese lidstaten implementeren de cookiewetgeving vaak erg verschillend, zodat het voor de bezoeker moeilijk is om uit te maken hoe zijn of haar toestemming dient gegeven te worden. Een volledig en correct overzicht bekomen van de Europese lidstaten, de implementatiestatus van de cookiewetgeving en de (eventuele) implementatiewijze is niet evident.
Toch streeft CCP ernaar de correcte implementatiewijze per lidstaat na te streven, voor zover dit technisch en materieel mogelijk is.

6. Slotopmerking.

CCP zal deze verklaringen af en toe aan moeten passen, omdat bijvoorbeeld haar website of de regels rondom cookies wijzigen. CCP mag de inhoud van de verklaringen en de cookies die opgenomen staan in de lijsten altijd en zonder waarschuwing vooraf wijzigen. CCP raadt u aan deze webpagina regelmatig te raadplegen voor de laatste versie, om te beoordelen of u de toestemming wilt herzien.